Eich llwybr

Dewiswch nid eich llwybr
allan o ofn, wedi ei guddio
fel ymarferoldeb, esgusodi
fel rhesymoledd, wedi’i wadu fel
synwyrusrwydd. Dewiswch,
yn hytrach, yn unig, y llwybr hwnnw
efallai y byddwch chi’n tramwyo,
llygaid ar gau, yn gytbwys, yn sicr.