La transhumance

Je suis parti, disparu, absent, mille fois, diminué plus chaque fois, irrémédiablement, avant l’illusion a fait place à la certitude. Si tu dois me chercher, je suis déjà parti. Si tu dois cherche-moi, tu ne me trouveras jamais. Ne laissez jamais cela être dit, j’ai été infidèle, dans ton coeur je n’ai jamais trouvé de repos.

Gadewais, diflannodd, yn absennol, fil o weithiau, wedi gostwng mwy bob tro, yn anadferadwy, o’r blaen mae rhith wedi ildio i sicrwydd. Os oes rhaid i chi edrych amdanaf, rwyf eisoes wedi mynd. Os oes rhaid i chi edrych amdanaf, ni fyddwch byth yn dod o hyd i mi. Peidiwch byth â gadael i hynny gael ei ddweud, bûm yn anffyddlon, yn eich calon nid wyf erioed wedi dod o hyd i orffwys.

I departed, disappeared, vanished, a thousand times, diminished more each time, irretrievably, before delusion gave way to certainty. If you have to let look for me, I am already gone. If you have to look for me, you will never find me. Never let it be said, I was untrue, I never found a home inside of you.