Pan mae’n bwrw glaw

Mae’n well gen i’r rhai sy’n gwenu pan fydd hi’n bwrw glaw.