Disbelievers

It is unlikely that the Divine would have such fragile conceit as to be in any way offended by those who disbelieve.

Il est peu probable que la divinité ait une vanité si fragile qu’elle soit offensé de quelque manière que ce soit par ceux qui ne croient pas.

Nid yw yn debyg y byddai gan y Dwyfol haerllugrwydd mor fregus fel ag i gael ei dramgwyddo mewn un modd gan y rhai anghrediniol.

Маловероятно, чтобы Божественное обладало таким хрупким самомнением, чтобы каким-либо образом обижаться на неверующих.

神不可能有如此脆弱的自负,以致被不信的人以任何方式冒犯。