Ugly

However beautiful you may be, or perceive yourself to be, if your heart is ugly, you are ugly – hideous, repulsive, grotesque. Monsters are only monsters if they have ugly hearts.

Quelle que soit votre beauté ou votre perception de vous-même, si votre cœur est laid, vous êtes laid – hideux, répugnant, grotesque. Les monstres ne sont des monstres que s’ils ont un cœur laid.

Pa mor brydferth bynnag y byddwch, neu’n gweld eich hun i fod, os yw’ch calon yn hyll, rydych yn hyll – erchyll, gwrthyrrol, grotesg. Mae angenfilod yn angenfilod dim ond os oes ganddyn nhw galonnau hyll.

Какими бы красивыми вы ни были или считали себя такими, если ваше сердце безобразно, вы безобразны — отталкивающи, гротескны. Монстры являются монстрами, только если у них уродливые сердца.

不管你多么美丽,或者认为自己多么美丽,如果你的心是丑陋的,那么你就是丑陋的、令人厌恶的、怪诞的。只有拥有丑陋的心的怪物才是怪物。