American

– American –  Belligerent white supremacy, Aryan-Anglo-Saxon predominancy, Protestant fundamentalist evangelicalism, sinarquistic authoritarianism, mercenary capitalism, socio-economic élitism, hereditary oligarchy, debt pimps, debt whores, debt pushers and users… Forsaken dreams, forsworn promises, broken treaties, flaunted chauvinism, […]

Dydd Gwyl Padrig

Roedd Patrick, a anwyd Maewyn Succat, nawddsant Iwerddon, yn Gymro, neu’n Gelth Brythonig, a anwyd o rieni cyfoethog yn elwa o gynghreiriau â’u gorchfygwyr Rhufeinig. Roedd Cristnogion Prydeinig, hynny yw, Brythonig, hynny yw, Cristnogion Cymric […]