Cenfigen

Mae rhai pobl yn eich

casáu chi dim ond

oherwydd bod pobl

eraill yn eich caru chi.