Du a gwyn

Efallai bod hanner cant o arlliwiau o ddu, a hanner cant o arlliwiau o wyn, ond dim llwyd. Fy hoff ddewis yw du yn unig, du fel yr unig liw, du fel absenoldeb lliw, du fel amsugno lliw. Heb os, bydd du yn aros fy hoff liw nes bydd lliw tywyllach yn cael ei ddarganfod neu ei ddyfeisio. Nid yw gwyn bob amser yn ysgafn ac nid yw du bob amser yn dywyll.