Ym mhob gwythïen

Bardd a dewiniaeth. Tân, dŵr, yna aer, wedi’i dynnu i’r ddaear yn unig gan ei choed, gan gyrraedd awyrblymio. Tywyllwch, fy ngoleuni; fioled ddirgel ddeniadol, dim ond persawrus yng ngolau’r lleuad, herfeiddiol a synhwyrol, swynwr swlri. Chwedl gysgodol, gwylltineb a doethineb, mor helaeth â’r môr, mor ddwfn â’r nefoedd. Gweledigaethol. Rhamantaidd. Yn ddi-ofn yn feiddgar. Aberth derw ym mhob gwythïen.

sexvd4