Dydd Gwyl Padrig

Roedd Patrick, a anwyd Maewyn Succat, nawddsant Iwerddon, yn Gymro, neu’n Gelth Brythonig, a anwyd o rieni cyfoethog yn elwa o gynghreiriau â’u gorchfygwyr Rhufeinig.

Roedd Cristnogion Prydeinig, hynny yw, Brythonig, hynny yw, Cristnogion Cymric neu Gymreig yn dal i anrhydeddu eu gwreiddiau matriarchaidd, gan wneud eu Cristnogaeth yn fwy addfwyn, yn fwy diniwed, na’i chymar Rhufeinig.

Er bod tad a thaid Patrick yn amlwg yn y ffydd, nid oedd Patrick ar y dechrau. Wedi’i ddal gan forwyr Gwyddelig a ysbeiliodd ystâd ei deulu, cafodd ei gaethiwo yn Iwerddon am chwe blynedd, lle bu’n gweithio fel bugail. Ynghyd â’i ddianc roedd y weledigaeth a byddai’n dychwelyd un diwrnod i Iwerddon fel cenhadwr. Cyn hynny, serch hynny, byddai’n astudio gydag Germanus, esgob Auxerre, yng Ngâl, Ffrainc bellach, am bymtheng mlynedd, gan arwain at ei ordeinio’n offeiriad.

Pan ddychwelodd i Iwerddon, parhaodd ei genhadaeth yno ddeng mlynedd ar hugain.